Jdi na obsah Jdi na menu
 


seznam kněží ve Veselí nad Lužnicí

20. 4. 2012

 

Kněží ve Veselí nad Lužnicí


 

/ vypracoval František Salák /


 

Kněze ke kostelu dosazoval sám pán, držitel obce – patron. Ten mohl toto tzv. podací právo propůjčit jiné osobě, nebo se ho zříci ve prospěch této osoby nebo zařízení. To se stalo v případě veselského kostela, Vok z Rožmberka daroval totiž r. 1261 podací právo klášteru Vyšebrodskému. Od té doby opati kláštera ustanovovali kněze při kostele, a to s některými přestávkami až do r. 1359.

Rok 1261 bývá považován za rok založení veselského kostela, ačkoli kostel tu byl jistě již dříve.


 

 


 

Čeněk – Vok z Rožmberka mu zajistil držení fary na doživotí.

Matěj z Dráchova

Theodorich – farář u sv. Václava, dosazen 4. 3. 1350. Zemřel téhož roku.

Václav z Knína1359–1369 potvrzen císařem Karlem IV., jakožto držitelem Veselí.

Odolen1369–1381

Hynek1381–1383 kanovník u sv. Apolináře, potvrzen králem Václavem IV.

Herold z Čelakovic1383–1396

Prokop1396–1399 potvrzen Vilémem z Landštejna.

Jan 1399– ? děkan v Chýnově.

Pelhřim1407– ? Petr, oltářník Božího hrobu a sv. Kateřiny, spolu s farářem Pelhřimem koupili roku 1410 za 75 kop grošů roční plat 6 kop 39,5 groše poddaných Slávka, držitele Dráchova, k zajištění důchodů oltáře.

Sigmund z Černovic9.1.–7.2.1415 ustanoven Čeňkem z Vartenberka, poručníkem nezletilého Oldřicha z Rožmberka. Dlouho se ve Veselí nezdržel, byl ustanoven v Soběslavi.

Jan z Brandýsa9. 11. 1415 jmenován Čeňkem z Vartenberka poručníkem nezletilého Oldřicha z Rožmberka.


 

Z doby husitské není zpráv o obsazení fary. R. 1540 uvádí se jako pustá. Veselští žádají o nového faráře, fara je prý opuštěna a je tam mnoho německých myší.


 

Řehoř 1522

Filip – ?

Vincenc – ?

Šimon Žďárský? – 1597 zúčastnil se 17. 6. 1595 v Jindřichivě Hradci konvokace kněžstva z Táborska.


 

Za vlády Petra Voka (1592 – 1610) dosazováni na fary kněží podobojí a českobratrští.


 

Jan Babecius Benešovský – ustanoven r. 1600 dolní konzistoří (podobojí) v Praze. Pro dluhy byl na nátlak věřitelů nucen faru opustit.

Martin1602 – ?


 

Po bitvě bělohorské byli nekatoličtí kněží z far vyhnáni. Byl velký nedostatek katolických kněží.

 

Jakub Vodáček. 16.2.1625 soběslavský farář jmenován správcem veselské a řečické fary


 

Roku 1628 císař Ferdinand II. zakázal přijímat do obce nekatolíky.


 

Jan Klozborský 1635 – 1640 Byl již pět let nemocen, a proto ho zastupoval kněz Martin Danielovi. Jan Klozborský zemřel a brzy nato M. D. nakazil se morem a zemřel také. Po smrti M. D. obstarávali ve Veselí duchovní úřad kněží vyšebrodští.

Šimon Marcellus de Radbuza 1641 – 1644 rodák z Plzně.

Zúčastnil se 15. 9. 1645 schůze kněžstva v Jindřichově Hradci.

Jan Jiří Groff 1644 – 1649 /r. 1645 se začínají psát matriky/.

Jan Martin Hicelius1649 – 1661

Tomáš Češnovský 1661 – 1665 8. června 1671 instaloval jindřichohradeckého probošta Jeronýma Altana de Pozzi.

Matouš Hansdorf 1665 – 1682 Rezignoval pro nemoc r. 1681.

Nosberger 1682 – 1686

Jan Karel Oves 1686 – 1703 Na jeho jednání si naříkají jak kantor, tak i kaplan. Kaplan Šimon Longo napsal r. 1696 po uspokojení jeho žádosti o přeložení: „Urozený pán vzpomněl na ztrápeného a ten kříž trpký, jejž ve Veselí nesu, v lehký a sladký proměniti ráčil.“

Jakub Hettig 1703 – 1705

Václav Jan Kuna 1705 – 1715

Josef Ferdinand Elefant 1715 – 1739

Václav Souček 1739 – 1752

Jan František Kobos 1752 – 1789

Jan Korbiš 1788 – 1797

František Weis 1797 – 1823

Antonín Polák 1823 – 1835

Florián Veselý 1835 – 1851

Ferdinand Leopold 1851 – 1858 Zemřel náhle, při sloužení mše svaté v kapli sv. Marka.

Matěj Charvát 1858 – 1865

Josef Stropek 1866 – 1870

Tomáš Starý 1870 – 1883

Václav Novák 1883 – 1900 Osobní děkan konsistor. rada, biskupský notář

Jan Uhlík 1902 – 1907

Václav Brožka 1908 – 1924

Jan Novák 1924 – 1929

Ferdinand Porod 1930 – 1932

Karel Zahradník 19.4.1933 – 8.8.1933

Antonín Komrska 1934 – 1960

Bohumil Mráz 1960 – 1963

František Lála 1963 – 1971

Václav Antony 1971 – 1972

Jan Pitra 1972 – 1975

Rudolf Hevera 1975 – 1991

Stanislav Sasina 1991 – 1995

Martin Brousil 1995 – 1997

Vlastimil Kročil 1997 – 2015